برنامه پخش فیلم تئاتر ها در شبکه تی آرت

نام اثرتاریخ پخشساعت پخشلینک
اودیسه99/7/220الی22https://www.aparat.com/event/1602
دراماتورژ
دراماتورژ99/7/2922الی24https://www.aparat.com/event/1696
دراماتورژ99/8/522الی24https://www.aparat.com/event/1697
حریم
حریم99/7/1022الی24https://www.aparat.com/event/1699
موسیو ابراهیم99/7/2717الی19https://www.aparat.com/event/1649
موسیو ابراهیم99/7/2320الی22https://www.aparat.com/event/1647
موسیو ابراهیم99/7/2420الی22https://www.aparat.com/event/1648
چهل لم99/7/920الی22https://www.aparat.com/event/1700
چهل لم99/7/1220الی22https://www.aparat.com/event/1701
چهل لم99/7/1320الی22https://www.aparat.com/event/1703
چهل لم99/7/1420الی22https://www.aparat.com/event/1704
چهل لم99/7/1520الی22https://www.aparat.com/event/1705
سرحدات لیر99/7/1322الی24https://www.aparat.com/event/1606
عشق من حامد بهداد
عشق من حامد بهداد99/7/522الی24https://www.aparat.com/event/1612
کرونوس99/7/2422الی24https://www.aparat.com/event/1613
کرونوس99/7/2522الی24https://www.aparat.com/event/1614
کرونوس99/7/2622الی24https://www.aparat.com/event/1615
آقا دلبر99/8/520الی22https://www.aparat.com/event/1618
آقا دلبر99/7/218الی20https://www.aparat.com/event/1617
آقا دلبر
آشویتس زنان99/7/1618الی20https://www.aparat.com/event/1706
آشویتس زنان99/7/2018الی20https://www.aparat.com/event/1707
آشویتس زنان99/7/1820الی22https://www.aparat.com/event/1708
ایستادن برفراز یک اتفاق99/7/1620الی22https://www.aparat.com/event/1692
ایستادن برفراز یک اتفاق99/7/2020الی22https://www.aparat.com/event/1693
ایستادن برفراز یک اتفاق99/7/1818الی20https://www.aparat.com/event/1694
T.art1
نام اثرتاریخ پخشساعت پخشلینک
اودیسه99/7/1917الی19https://www.aparat.com/event/1603
دراماتورژ99/7/118الی20https://www.aparat.com/event/1663
دراماتورژ99/7/1118الی20https://www.aparat.com/event/1665
دراماتورژ99/7/2018الی20https://www.aparat.com/event/1666
دراماتورژ99/7/1818الی20https://www.aparat.com/event/1668
دراماتورژ99/8/120الی22https://www.aparat.com/event/1669
شب بخیر مادر
شب بخیر مادر99/7/218الی20https://www.aparat.com/event/1624
حریم
حریم99/7/718الی20https://www.aparat.com/event/1671
حریم99/8/418الی20https://www.aparat.com/event/1672
خانه  پاکیزه99/7/2917الی19https://www.aparat.com/event/1660
خانه  پاکیزه99/7/3017الی19https://www.aparat.com/event/1661
خانه  پاکیزه99/8/117الی19https://www.aparat.com/event/1662
موسیو ابراهیم99/7/921الی23https://www.aparat.com/event/1653
موسیو ابراهیم99/7/421الی23https://www.aparat.com/event/1652
موسیو ابراهیم99/7/1721الی23https://www.aparat.com/event/1655
موسیو ابراهیم99/7/221الی23https://www.aparat.com/event/1650
موسیو ابراهیم99/7/1121الی23https://www.aparat.com/event/1654
چهل لم
چهل لم
چهل لم
چهل لم99/7/120الی22https://www.aparat.com/event/1676
کرونوس99/7/2218الی20https://www.aparat.com/event/1625
کرونوس99/8/318الی20https://www.aparat.com/event/1626
آقا دلبر
آشویتس زنان
آشویتس زنان99/7/318الی20https://www.aparat.com/event/1681
آشویتس زنان99/7/818الی20https://www.aparat.com/event/1682
آشویتس زنان99/7/1020الی22https://www.aparat.com/event/1683
آشویتس زنان99/7/2120الی22https://www.aparat.com/event/1684
آشویتس زنان99/8/220الی22https://www.aparat.com/event/1685
ایستادن بر فراز یک اتفاق
ایستادن بر فراز یک اتفاق99/7/320الی22https://www.aparat.com/event/1687
ایستادن بر فراز یک اتفاق99/7/820الی22https://www.aparat.com/event/1688
ایستادن بر فراز یک اتفاق99/7/1018الی20https://www.aparat.com/event/1689
ایستادن بر فراز یک اتفاق99/7/2118الی20https://www.aparat.com/event/1690
ایستادن بر فراز یک اتفاق99/8/218الی20https://www.aparat.com/event/1691
T.art2
نام اثرتاریخ پخشساعت پخشلینک
اودیسه
خانه پاکیزه
خانه پاکیزه
خانه پاکیزه
خانه پاکیزه99/7/117الی19https://www.aparat.com/event/1712
موسیو ابراهیم99/8/219الی21https://www.aparat.com/event/1713
موسیو ابراهیم99/8/319الی21https://www.aparat.com/event/1714
موسیو ابراهیم99/8/419الی21https://www.aparat.com/event/1715
موسیو ابراهیم99/8/519الی21https://www.aparat.com/event/1716
چهلم99/7/2417الی19https://www.aparat.com/event/1717
چهلم99/7/2517الی19https://www.aparat.com/event/1718
چهلم99/7/2617الی19https://www.aparat.com/event/1720
چهلم99/7/2717الی19https://www.aparat.com/event/1721
چهلم99/7/3017الی19https://www.aparat.com/event/1722
چهلم99/8/117الی19https://www.aparat.com/event/1723
سرحدات لیر99/7/417الی19https://www.aparat.com/event/1627
سرحدات لیر99/7/2317الی19https://www.aparat.com/event/1628
عشق من حامد بهداد99/8/217الی19https://www.aparat.com/event/1630
کرونوس99/7/617الی19https://www.aparat.com/event/1631
کرونوس99/7/1617الی19https://www.aparat.com/event/1632
کرونوس99/7/1717الی19https://www.aparat.com/event/1633
آقا دلبر99/7/1117الی19https://www.aparat.com/event/1634
آقا دلبر99/7/2917الی19https://www.aparat.com/event/1636
آقا دلبر99/7/1918الی20https://www.aparat.com/event/1635
آشویتس زنان
آشویتس زنان
آشویتس زنان99/7/720الی22https://www.aparat.com/event/1726
آشویتس زنان99/7/920الی22https://www.aparat.com/event/1727
ایستادن بر فراز یک اتفاق
ایستادن بر فراز یک اتفاق
ایستادن بر فراز یک اتفاق99/7/722الی24https://www.aparat.com/event/1730
ایستادن بر فراز یک اتفاق99/7/922الی24https://www.aparat.com/event/1731
T.art3
نام اثرتاریخ پخشساعت پخشلینک
دراماتورژ99/7/320الی22https://www.aparat.com/event/1732
دراماتورژ99/7/1520الی22https://www.aparat.com/event/1733
شب بخیر مادر99/7/820اللی22https://www.aparat.com/event/1605
حریم99/7/2120الی22https://www.aparat.com/event/1734
حریم99/7/3020الی22https://www.aparat.com/event/1735
خانه پاکیزه99/7/1122الی24https://www.aparat.com/event/1736
خانه پاکیزه99/7/1222الی24https://www.aparat.com/event/1737
خانه پاکیزه99/7/1322الی24https://www.aparat.com/event/1738
خانه پاکیزه99/7/1920الی22https://www.aparat.com/event/1739
خانه پاکیزه99/7/2020الی22https://www.aparat.com/event/1740
خانه پاکیزه99/7/2118الی20https://www.aparat.com/event/1741
خانه پاکیزه99/7/2218الی20https://www.aparat.com/event/1742
خانه پاکیزه99/7/2318الی20https://www.aparat.com/event/1743
موسیو ابراهیم
موسیو ابراهیم
موسیو ابراهیم
سرحدات لیر
سرحدات لیر99/7/920الی22https://www.aparat.com/event/1638
عشق من حامد بهداد99/7/1220الی22https://www.aparat.com/event/1639
عشق من حامد بهداد99/7/1420الی22https://www.aparat.com/event/1640
آقا دلبر99/7/2720الی22https://www.aparat.com/event/1641
آقا دلبر99/7/2820الی22https://www.aparat.com/event/1642
آقا دلبر99/8/121الی23https://www.aparat.com/event/1643
آشویتس زنان
آشویتس زنان99/8/520الی22https://www.aparat.com/event/1748
ایستادن بر فراز یک اتفاق
ایستادن بر فراز یک اتفاق99/8/518الی20https://www.aparat.com/event/1750